Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 BETULA VERRUCOSA EHRH. 3-6
 .22 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .25 POPULUS TREMULA L.   2-6
 .26 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
 .26 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .27 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .29 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 .29 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 .30 SALIX CAPREA L.     1-6
 .30 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 .30 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 .30 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .31 RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .31 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .32 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
Ecart
 .33 HYPERICUM PULCHRUM L.  1-5
 .33 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .33 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .33 VIOLA RIVINIANA RCHB.  2-5
 .33 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .33 QUERCUS RUBRA L.    1-6
 .34 SALIX CAPREA L.     2-6
 .34 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .34 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .35 HOLCUS MOLLIS L.    3-6
 .35 QUERCUS SESSILIFLORA SA 5-6
 .35 MELAMPYRUM PRATENSE L. 2-6
 .35 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 .36 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 .36 PSEUDOTSUGA DOUGLASII ( 1-6